Corona

Smalbraak Notarissen baseert haar Corona beleid op de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid

Ons kantoor is met inachtneming van een aantal maatregelen gewoon geopend. Notarissen hebben namelijk een wettelijke verplichting om hun diensten te verlenen. Dat heet de ministerieplicht. Gelukkig zijn bijna alle door de overheid opgelegde maatregelen versoepeld. Dit betekent dat u weer van harte welkom bent om op kantoor besprekingen te voeren en akten te komen tekenen. Dit geldt overigens ook voor uw makelaar of financieel adviseur(s).

Hier onder treft u de door ons getroffen maatregelen aan. Wij behouden ons het recht voor deze maatregelen van tijd tot tijd aan te passen.

 

  • Wij schudden u (vooralsnog) geen hand en u wordt gevraagd uw handen goed te desinfecteren/wassen.
  • Heeft u of één van uw huisgenoten klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius, dan kan de afspraak helaas geen doorgang vinden. Wij verzoeken u dan contact met ons op te nemen, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing.
  • Het hiervoor bepaalde geldt ook indien u in contact bent geweest met een met Covid-19 besmette persoon.

Legalisaties

Het is tijdelijk niet mogelijk om volmachten van andere notariskantoren bij ons op kantoor te laten legaliseren. We willen hiermee voorkomen dat onnodig veel mensen ons kantoor bezoeken. Indien u hierover vragen heeft dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Samen zoeken we dan met u naar een oplossing.

Corona

Uw gesprek met één van onze (kandidaat)notarissen kan telefonisch plaatsvinden of via een beeldverbinding, zoals Skype, Teams of een andere applicatie. 

Voor het tekenen van de akte komt u normaal gesproken naar kantoor. Als u hier fysiek niet toe in staat bent of als u dit niet aandurft vanwege besmettingsgevaar, dan kunt u contact met ons opnemen zodat wij samen met u kunnen kijken naar een oplossing. Door spoedwetgeving beschikken we over een scala van mogelijkheden waardoor de akte toch kan worden getekend.

Veelgestelde vragen

Voor overige en veelgestelde vragen verwijzen wij u naar de speciale pagina van onze beroepsorganisatie KNB. 

Wij willen het graag goed voor u regelen.