Ons Kantoor

Smalbraak is van oudsher een echt Deventer notariskantoor. Mede door de omvang van ons kantoor werken wij regionaal en bieden wij kwalitatief hoogstaande en gespecialiseerde dienstverlening op het gebied van onroerend goed, familierecht en ondernemingsrecht.

Geschiedenis. De naam van ons kantoor voert terug naar 1961. In dat jaar neemt notaris J.Th. Smalbraak het kantoor over van notaris Ten Cate. In 1979 neemt notaris J.B. Smalbraak het notariskantoor over van zijn oom. Vervolgens wordt in 1990 mr. G.B.P. Prinsen benoemd tot notaris en gaat hij een samenwerking aan met notaris Smalbraak. Mr. L. Kostering sluit als derde notaris aan in 1991 en tezamen betrekken zij het huidige pand aan de Boedekerstraat 9. Notaris Smalbraak wordt in 1999 opgevolgd door notaris mr. H.J. van Triest. In 2000 wordt het kantoor van notaris mr. E.W.H. Nijhuis onderdeel van kantoor en gaan zij samen verder onder de naam Smalbraak Notarissen. In 2002 volgt mr. S. (Siebe) Kuipers notaris Kostering op en in 2006 wordt notaris G.B.P. Prinsen opgevolgd door mr. J.G.R.C. (Jeroen) Prinsen. Begin 2021 werd notaris Van Triest opgevolgd door notaris mr. L. (Lilian) Thijssen.

MVO

Als notaris staan wij midden in de maatschappij. Wij onderscheiden ons door betrokkenheid bij onze cliënten en relaties. Vanuit deze betrokkenheid ondersteunen wij diverse plaatselijke en regionale initiatieven en evenementen. Wij richten ons daarbij in het bijzonder op de regionale sport, cultuur en goede doelen. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan het sociale en culturele leven in Deventer en omgeving.

Daarnaast zetten wij ons in voor de samenleving door het invullen van lokale bestuursfuncties en het belangeloos adviseren en leveren van diensten aan diverse culturele en sociale instellingen in Deventer en omgeving.

De notariële akte

Soms is een bezoek aan de notaris wettelijk verplicht, bijvoorbeeld bij de koop of verkoop van uw huis, het opstellen van een testament of  de oprichting van een B.V. of een stichting. In andere situaties kunt u zelf kiezen hoe u uw zaken wilt vastleggen: langs de notaris voor een officiële akte of samen met eventuele betrokkenen een zogenaamde onderhandse akte opstellen.

Notariële akten hebben een bijzondere betekenis:

  • Na ondertekening door de notaris staat de datum van de akte tegenover iedereen vast. Iedereen kan erop vertrouwen dat de akte is ondertekend door degenen die als ondertekenaars zijn vermeld.
  • Als partij bij de akte ontvangt u een kopie (ook wel  afschrift genoemd), zodat u de afspraken altijd kunt bewijzen.

De notaris is een onpartijdige deskundige die de belangen van alle betrokkenen behartigt bij het opstellen van een notariële akte.

Een notariële akte blijft eeuwig bewaard. Als de notaris stopt, dan wordt zijn protocol (dossier met akten) overgenomen door een andere notaris (zijn opvolger).

Notaris of kandidaat-notaris

De maatschappij bestaat uit mensen met uiteenlopende belangen. Om het onderlinge rechtsverkeer soepel te laten verlopen is het van belang om afspraken vast te laten leggen door een onafhankelijke functionaris: de (kandidaat-)notaris.

De (kandidaat-)notaris biedt zekerheid in het rechtsverkeer, voorkomt conflicten en brengt mensen bij elkaar. Ook geeft de (kandidaat-)notaris juridisch advies.

Een kandidaat-notaris is niet per se een notaris in opleiding. De kandidaat-notaris kan er ook voor kiezen om als kandidaat-notaris te blijven werken onder een notaris. Een kandidaat-notaris heeft net als de (toegevoegd) notaris de studie notarieel recht aan een Nederlandse universiteit afgerond. Op juridisch gebied staan zij dan ook gelijk.

Verplichtingen

De (kandidaat-)notaris geeft juridisch advies voorafgaand aan de akte. Hij schept duidelijkheid en zorgt dat cliënten weten waar zij aan toe zijn. De notariële akte geeft tot slot houvast en zekerheid. (Kandidaat-)notarissen moeten zich houden aan strikte beroeps- en gedragsregels. Deze staan beschreven in de Wet op het notarisambt (Wna), verordeningen en reglementen.

De (kandidaat-)notaris heeft een ambtsgeheim dat zich uitstrekt over alle vertrouwelijke informatie die de notaris in zijn of haar beroepsuitoefening ontvangt. Zo mag de notaris bijvoorbeeld niet ingaan op vragen van kinderen over een testament van hun ouders.

Wij willen het graag goed voor u regelen.