Levenstestament

 

In een levenstestament legt u vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als u dit zelf niet meer kunt. En op welke manier die persoon dat zal doen. Zo houdt u zelf de regie.

Vul hier alvast een checklist in, waardoor u alvast kunt nadenken over welke keuzes u wilt maken. Het is ook een goede voorbereiding op het gesprek met de notaris.

Gewoon

Goed

Geregeld!

Levenstestament

Een levenstestament is eigenlijk een notariële volmacht waarin u aan één of meer vertrouwenspersonen een volmacht geeft om namens u te mogen handelen als u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door ziekte (dementie) of een ongeval. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Het voordeel van een notarieel levenstestament is dat banken de genoemde vertrouwenspersoon erkennen en dat die vertrouwenspersoon de benodigde machtigingen verkrijgt om uw zaken ook bij de bank te kunnen waarnemen.

Een levenstestament kan bestaan uit twee volmachten: één voor de financiële en zakelijke belangen en één voor de medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Dat is het levenstestament. Het opstellen van een levenstestament is een heel persoonlijke aangelegenheid. Aan het opstellen van de ontwerpakte gaat altijd een persoonlijk gesprek vooraf waarin uw wensen worden besproken. Indien mogelijk en gewenst kan dit gesprek telefonisch plaatsvinden.

Wilt u een levenstestament opstellen neem dan contact met ons op of vraag hier een offerte aan.
.

Ouderenmisbruik

Helaas is in Nederland regelmatig sprake van ouderenmisbruik. Ouderenmishandeling gaat niet altijd om kwade wil. Soms wordt de zorg over de oudere iemand teveel. Of deze persoon weet niet goed hoe je met de situatie om kunt gaan. Daardoor kunnen goede bedoelingen langzaam omslaan in verwaarlozing of mishandeling. Maar ook financieel misbruik van ouderen komt helaas veel voor.

Smalbraak Notarissen is aangesloten bij een Lokale alliantie inzake financiële uitbuiting ouderen.

Meer informatie over ouderenmisbruik en/of het doen van een melding treft u hier aan.

Wij willen het graag goed voor u regelen.