Relatie

 

U heeft een relatie en besluit samen verder door het leven te gaan. Juridisch kan dit op verschillende manieren. Trouwen, een geregistreerd partnerschap of samenwonen. De verschillen hebben wij hieronder voor u uiteengezet.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Gewoon

Goed

Geregeld!

Ongehuwd samenwonen.

Wist u dat de wet regelt niets voor ongehuwde samenwoners? Dit betekent dat u juridisch eigenlijk niks van elkaar bent. In een samenlevingscontract kunt u allerlei afspraken vastleggen. Zo kunt u aangeven welke spullen persoonlijk zijn en wat gezamenlijk is. Dit geldt ook voor eventuele schulden. Ook kunnen in het samenlevingscontract afspraken worden vastgelegd over de kosten van de huishouding, maar ook wat er moet gebeuren met uw huis of pensioen als u uit elkaar gaat.

Het voordeel van een notarieel samenlevingscontract is dat u hiermee voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan fiscaal partnerschap en ook aan de voorwaarden die pensioenfondsen stellen voor aanvragen van partnerpensioen.

In deze animatie van onze beroepsorganisatie worden de voordelen nog eens uiteengezet.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op of bekijk de brochure “samen verder” van onze beroepsorganisatie.

Trouwen

Als u besluit te gaan trouwen regelt de wet een heel aantal zaken automatisch voor u. Zo bent u als u getrouwd bent elkaars erfgenaam, heeft u automatisch het gezag over uw kinderen en bent u elkaars fiscaal partner. Ook zijn de wettelijke bepalingen van de partneralimentatie van toepassing.

Als trouwt of bent getrouwd na 1 januari 2018 dan bent u in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd. Dit betekent kort gezegd dat alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan, van u samen zijn. Uitzonderingen zijn erfenissen en schenkingen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk. Die blijven van u persoonlijk, tenzij anders is aangegeven. Dit is wettelijk zo geregeld.

Wilt u een andere regeling overeenkomen, bijvoorbeeld omdat u ondernemer bent, dan zult u hiervoor huwelijksvoorwaarden moeten opstellen. Dit moet op grond van de wet bij notariële akte geschieden. Als u wilt weten wat de mogelijkheden zijn dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Als duidelijk is wat er precies geregeld moet worden kunnen wij u ook een offerte toesturen.

Let op! Het is van belang om uw huwelijksvoorwaarden vast te leggen voordat u gaat trouwen.

Wilt u meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op of bekijk de brochure “samen verder” van onze beroepsorganisatie.

Geregistreerd partnerschap

Een huwelijk is bijna hetzelfde als een geregistreerd partnerschap. Bij allebei moet u eerst digitaal of persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Daarna ondertekent u op het gemeentehuis in het bijzijn van getuigen de huwelijksakte. Er zijn echter een paar verschillen. Bij een geregistreerd partnerschap hoeft u elkaar formeel geen jawoord te geven en kunt u – mits u geen kinderen heeft – uw partnerschap zonder tussenkomst van de rechter ontbinden.

Gaat u een geregistreerd partnerschap aan dat geldt ook vanaf 1 januari 2018 een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent kort gezegd dat alle bezittingen en schulden die tijdens het partnerschap ontstaan, van u samen zijn. Uitzonderingen zijn erfenissen en schenkingen die u ontvangt voor en tijdens uw partnerschap. Die blijven van u persoonlijk, tenzij anders is aangegeven. Dit is wettelijk zo geregeld.

Wilt u een andere regeling overeenkomen, bijvoorbeeld omdat u ondernemer bent, dan zult u hiervoor partnerschapsvoorwaarden moeten opstellen. Dit moet op grond van de wet bij notariële akte geschieden. Als u wilt weten wat de mogelijkheden zijn dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Als duidelijk is wat er precies geregeld moet worden kunnen wij u ook een offerte toesturen.

Scheiden

Helaas wijzen de cijfers uit dat één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Als u gaat scheiden moet er veel worden geregeld. Gemeenschappelijke bezittingen zullen moeten worden verdeeld. Wat precies gemeenschappelijk is hangt af van de omvang van uw huwelijksgoederen-gemeenschap. Bezit u samen een woning, andere registergoederen of aandelen op naam, dan zullen deze bezittingen bij notariële akte moeten worden verdeeld.

Vaak zal een door een advocaat of mediator opgesteld echtscheidingsconvenant de basis vormen voor de door de notaris op te stellen akte van verdeling. Overige bezittingen, zoals auto’s, inboedel en saldi van gezamenlijke rekeningen, kunt u zelf verdelen. Uiteraard zal de waarde hiervan wel worden vastgelegd in het convenant en bij de verdeling worden betrokken.

Heeft u kinderen? Dan zal een ouderschapsplan en omgangsregeling (of afspraken omtrent co-ouderschap) onderdeel uitmaken van het convenant.

Mocht u een akte van verdeling willen laten opstellen, vraag dan hier uw offerte aan. Voor overige vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze familierecht specialisten.

Mediation

Ook bij zakelijke conflicten, conflicten in de familiesfeer, of als u gaat scheiden kunt u terecht bij Smalbraak Notarissen. Mediation is een vorm van bemiddeling waarin partijen hun geschil oplossen met hulp van een mediator. Een mediator opereert onafhankelijk en onpartijdig en helpt u, als procesbegeleider, om het conflict samen op te lossen. Vooral als u een conflict heeft met personen met wie u ook in de toekomst door één deur moet kunnen, kan het verstandig zijn voor mediation te kiezen.

Notaris mr. J.G.R.C. (Jeroen) Prinsen is als mediator aangesloten bij de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN).

Wij willen het graag goed voor u regelen.