Ondernemen

Wij begeleiden onze klanten ook op het gebied van ondernemingsrecht, van het opzetten van vennootschapsstructuren voor startups, tot het geven van corporate advies ten aanzien van de (governance) structuur van bestaande ondernemingen en organisaties, het vormgeven van nieuwe samenwerkingsverbanden, het begeleiden van familiebedrijven (o.a. met betrekking tot opvolgings- en continuïtieitsvraagstukken), en het geven van advies aan non-profit organisaties.

Gewoon

Goed

Geregeld!

Diensten op het gebied van ondernemingsrecht

Wij kunnen u onder meer begeleiden op het gebied van:

 

 • Oprichting B.V., N.V., stichting (ANBI), vereniging en/of coöperatie
 • Aandelenoverdracht(en)
 • Uitgifte van aandelen
 • Statutenwijziging
 • Advies op het gebied van corporate governance
 • Kapitaalvermindering
 • Juridische fusie / juridische splitsing
 • Het opstellen en/of wijzigingen van aandeelhouders- of samenwerkingsovereenkomsten
 • Certificering van aandelen (met oog op continuïtiteit)
 • Werknemersparticipaties
 • Bedrijfsopvolging
 • Staken onderneming en/of ontbinding van rechtspersonen

Ruisende of geruisloze inbreng in een B.V.

Het kan verstandig zijn om de structuur van uw onderneming vanwege fiscale motieven of vanwege aansprakelijkheidsredenen te wijzigen. De (kandidaat)notaris kent alle voor- en nadelen van de verschillende rechtsvormen. Zo kunt u mede op advies van uw accountant besluiten uw onderneming om te zetten in een holding met een werkmaatschappij. In de holding kunnen dan de waardevolle vermogensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld het bedrijfspand, pensioen en overtollige financiële middelen worden ondergebracht. Gaat de werkmaatschappij onverhoopt failliet, dan gaan deze zaken (in beginsel niet verloren.

Er bestaan veel verschillende rechtsvormen. Maar welke rechtvorm past nu het best bij uw organisatie en wat zijn de voor- en de nadelen? Via deze link kunt een een sneltest doen.

De keuze voor een bepaalde rechtvorm heeft ook fiscale gevolgen. Mede daarom werken wij samen met vaste verwijzers (accountants,  fiscalisten en financieel adviseurs) en kennispartners zoals wij u, samen met hen, optimaal kunnen adviseren.

Wij willen het graag goed voor u regelen.