Testament

 

In een testament legt u vast wat er met uw geld, huis, bezittingen en schulden moet gebeuren na uw overlijden. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. 

Vul hier een checklist in en lees wat in uw specifieke situatie de aandachtspunten zijn. Het is ook een goede voorbereiding op uw gesprek met de notaris.

Voor het opstellen van een testament is van belang dat u wilsbekwaam bent en dat u instaat bent de gevolgen van uw testament te begrijpen. Als de notaris twijfelt of u wilsbekwaam bent, bijvoorbeeld vanwege een geestelijke stoornis of dementie, zal deze niet zonder meer een testament opstellen. Als er een testament is gemaakt en later wordt vastgesteld dat u op dat moment niet wilsbekwaam was, is het testament niet geldig.

 

Gewoon

Goed

Geregeld!

Testament – echt maatwerk

 Een testament is een notariële akte waarin u aangeeft wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt na uw overlijden. Met een testament maakt u uw eigen keuzes, het is ten slotte uw uiterste wil.

De notaris kan u adviseren over de mogelijkheden en de (fiscale) gevolgen voor uw erfgenamen. Het is ook mogelijk om toekomstige situaties op te nemen. Bijvoorbeeld als u (klein)kinderen krijgt of uw partner gaat hertrouwen na uw overlijden. Of juist wettelijke erfgenamen onterven. Voor het afhandelen van uw nalatenschap benoemt u een executeur in het testament.  Ook kan in een testament een voogd en/of bewindvoeder worden benoemd voor uw minderjarige kinderen.

 

 

Erfbelasting

Wie een erfenis krijgt, moet meestal erfbelasting betalen. Hoe meer verwantschap er is tussen u en degene van wie u erft, hoe minder belasting u betaalt.

De notaris kan u adviseren over erfbelasting. Wij helpen u graag met de aangifte.

Na het overlijden heeft u 8 maanden om belastingaangifte te doen. Als erfgenaam ontvangt u meestal automatisch een aangifteformulier voor de erfbelasting. Krijgt u dat niet, dan moet u het formulier zelf opvragen bij de Belastingdienst. U kunt ook digitaal aangifte doen. Ook van een legaat en een uitkering uit een levensverzekering moet u aangifte doen.

Wij willen het graag goed voor u regelen.